ENG
The interest of Poles in photovoltaics is growing.

Photovoltaic cells have recently become a very good alternative for obtaining and producing your own energy.
CUSTOMER:
BBSolar Sp. zoo. from Jaworze near Bielsko-Biała

SCOPE OF WORKS PERFORMED:
1. Logo,
2. Brand Hero,
3. Website,
4. Advertising in the local newspaper "Echo Jaworza",
5. Advertising leaflets
6. Energy flow animations,
7. Banners
PL
Zainteresowanie Polaków fotowoltaiką jest coraz większe.
Ogniwa fotowoltaiczne stały się ostatnio bardzo dobrą alternatywą pozyskiwania i produkcji własnej energii.​​​​​​​
Klient:
BBSolar Sp. z.o.o. z Jaworza k. Bielska-Białej


Zakres wykonanych prac:
1. L
ogo,
2. Brand Hero,

3. Strona WWW,
4. Reklama w lokalnej gazecie "Echo Jaworza",
5. Ulotki reklamowe
6. Animacje przepływu energii,
7. Banery

You may also like

Back to Top